MBA HOLIDAY

Custom Search

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การวิเคราะห์แบบ The BCG MATRIX


มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลภายในองค์กรและภายในองค์กรประสานกัน

ประโยชน์คือ เพื่อสามารถกำหนดหรือรับรู้ถึงสถานะของผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการของบริษัทว่าอยู่ตรงไหน
หลักการเหมือนกับการวางตำแหน่งในกราฟ โดยแนวตั้งเป็นเส้นแสดงการขยายตัวของธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา
เส้นแนวนอนหมายถึงส่วนแบ่งการตลาดของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง
จากนั้นวิเคราะห์ได้ 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีกลยุทธ์แตกต่างกัน
การวิเคราะห์เช่นนี้ การดึงข้อมูลขึ้นอยู่กับว่า จะวิเคราะห์อะไร ข้อมูลจะหาได้จากหมวดข่าวเป็นสำคัญ ยกตัวอย่างในกรณีตลาดที่อยู่อาศัย

การวิเคราะห์ตลาดคอนโดมิเนียม

ข้อมูลเส้นแนวตั้ง นำมาจากข่าวในหมวดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หัวเรื่องคอนโดมิเนียม เพื่อนำมาประมวลว่าในช่วงเวลาอาทิ ปี หรือ 6 เดือน ตลาดคอนโดมิเนียมขยายตัวเท่าใด ส่วนมากหรือน้อยก็เทียบกับตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวม
ส่วนข้อมูลแนวนอนส่วนแบ่งการตลาดนั้นเป็นข้อมูลภายในของบริษัทที่เปรียบกับข้อมูลตลาดคอนโดมิเนียมโดยรวมแล้วมีมาร์เก็ตแชร์เท่าใด
สำหรับสูงหรือต่ำในแต่ละแกนนั้นประเมินจากสถานการณ์ภาพรวม ได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แนวคิดทางการตลาด

NEWS

  • หลักการสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ - 1. การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์การธุรกิจอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่กำหนดทิศ...
    2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
  • โรคแผลกระเพาะอาหาร - *โรคแผลกระเพาะอาหาร* อาการสำคัญ - ปวดหรือจุกแน่นท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ หรือ หน้าท้องช่วงบน เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุด มักเป็นเวลาท้องว่า หรือเวลาหิว ...
    2 สัปดาห์ที่ผ่านมา