MBA HOLIDAY

Custom Search

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การวิเคราะห์แบบ The BCG MATRIX


มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลภายในองค์กรและภายในองค์กรประสานกัน

ประโยชน์คือ เพื่อสามารถกำหนดหรือรับรู้ถึงสถานะของผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการของบริษัทว่าอยู่ตรงไหน
หลักการเหมือนกับการวางตำแหน่งในกราฟ โดยแนวตั้งเป็นเส้นแสดงการขยายตัวของธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา
เส้นแนวนอนหมายถึงส่วนแบ่งการตลาดของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง
จากนั้นวิเคราะห์ได้ 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีกลยุทธ์แตกต่างกัน
การวิเคราะห์เช่นนี้ การดึงข้อมูลขึ้นอยู่กับว่า จะวิเคราะห์อะไร ข้อมูลจะหาได้จากหมวดข่าวเป็นสำคัญ ยกตัวอย่างในกรณีตลาดที่อยู่อาศัย

การวิเคราะห์ตลาดคอนโดมิเนียม

ข้อมูลเส้นแนวตั้ง นำมาจากข่าวในหมวดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หัวเรื่องคอนโดมิเนียม เพื่อนำมาประมวลว่าในช่วงเวลาอาทิ ปี หรือ 6 เดือน ตลาดคอนโดมิเนียมขยายตัวเท่าใด ส่วนมากหรือน้อยก็เทียบกับตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวม
ส่วนข้อมูลแนวนอนส่วนแบ่งการตลาดนั้นเป็นข้อมูลภายในของบริษัทที่เปรียบกับข้อมูลตลาดคอนโดมิเนียมโดยรวมแล้วมีมาร์เก็ตแชร์เท่าใด
สำหรับสูงหรือต่ำในแต่ละแกนนั้นประเมินจากสถานการณ์ภาพรวม ได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แนวคิดทางการตลาด

NEWS

  • ปวดหลัง - * อาการปวดหลังร่วมกับแขนขาชาไม่มีแรง* กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวเป็นไปได้ว่าไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ทางที่ดีควรรีบปรึก...
    9 เดือนที่ผ่านมา
  • Strengths Weaknesses Opportunities and Threats - Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก ซึ่งองค์กรนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การดำเน...
    10 เดือนที่ผ่านมา