MBA HOLIDAY

Custom Search

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Advertising and Promotion

การส่งเสริมการตลาดในปัจจุบัน ทำไมจึงต้องใช้ IMC Approaches จงอธิบายหลักการและขั้นตอนของการวางแผน IMC สำหรับสินค้าบริโภค 1 ตราสินค้า
ทำไมการประชาสัมพันธ์จึงมีความสำคัญมากขึ้น ในการส่งเสริมการตลาดในปัจจุบัน
จงวางแผนใช้เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐบาล ในการรณรงค์ให้คนไทยหันมาใช้สินค้า OTOP
จงวางแผนการใช้ Direct Marketing และเครื่องมือ IMC อื่น ๆ ในการจูงใจให้ผู้ปกครองส่งลูกเรียนในโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียน Billingual ในประเทศไทย
จงเขียนบันทึกถึงประธานบริษัทขออนุญาตใช้ Agency ภายนอกแทนการใช้ In House Marketing Department ให้เหตุผลสนับสนุนข้อเสนอ เพื่อขออนุมัติจ้าง
การสื่อสารการตลาดมีความสำคัญอย่างไร ทำไมการทำงานด้านการตลาดจึงขาดการ
สื่อสารที่ดีไม่ได้ จงวิเคราะห์ความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยในการใช้การสื่อสารการตลาดในการทำงานการเมือง
จงวางแผนการรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดน้ำมันในยามที่น้ำมันกำลังมีราคาแพงและประเทศไทยเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมัน โดยให้เน้นการสื่อสารการตลาดที่เป็น below-the-line communication มากกว่าที่จะใช้ spot โฆษณา
จงวางแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างความนิยมสินค้า OTOP (One Tumbol One Product) ในกลุ่มวัยรุ่น ทั้งนี้ให้กำหนดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และสถานการณ์อื่น ๆ ขึ้นเองตามความเหมาะสม
แต่ก่อนหน้านี้มีคำกล่าวว่า Brand Leader ไม่ควรทำการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เพราะทำลายภาพพจน์ของสินค้า แต่ในปัจจุบันความจำเป็นการทำ Sales Promotion กลับมีมากขึ้น แม้แต่สินค้าที่เป็น Brand Leader ก็ยังต้องทำ Sales Promotion เพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้น จงเลือกวางแนวทางในการจะทำ Sales Promotion ให้สินค้าใดสินค้าหนึ่งในช่วงเทศกาลวันพ่อที่กำลังจะมาถึงในปีนี้
สมมุติว่าท่านเป็น Brand Manager ของสินค้าใดสินค้าหนึ่ง (ระบุสินค้าที่เลือกทำ) ที่ใช้โฆษณาอย่างหนัก และ Top Management ไม่เชื่อในเรื่องการสื่อสารทางงการตลาดอื่น ๆ เลย นอกจากการโฆษณา แต่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงแนวทางการส่งเสริมการตลาดโดยใช้ IMC จงเขียน Proposal ขออนุมัติใช้ IMC โดยให้เหตุผลที่จะใช้ หลักการที่จะใช้ที่คาดหวังว่าจะทำให้การส่งเสริมการตลาดได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
สมมติว่าท่านต้องวางยุทธวิธีการสื่อสารการตลาดให้กับสินค้าหนึ่ง (ระบุชื่อสินค้าที่เลือกทำ) โดยจะต้องมีทั้ง Push, Pull และ Profile Strategies อย่างครบถ้วน ท่านจะเลือก Marketing Communication Approach ใดบ้าง สำหรับแต่ละ Strategies จงบอกวิธีการและอธิบายเหตุผล
ในการส่งเสริมการตลาดนั้น มีคำกล่าวว่า “โฆษณากำลังจะตาย และ PR กำลังจะโต” ท่านคิดว่าข้อความนี้เป็นจริงกับสินค้าประเภทใด จงเลือก 1 สินค้าที่ท่านคิดว่าการประชาสัมพันธ์จะเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ดีกว่าการโฆษณา และวางแนวทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าดังกล่าว
ท่านคิดว่า Interactive Marketing ในประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะเติบโตได้มากน้อยเพียงใดปัจจัยที่จะทำให้โตหรือไม่โตหรือไม่โตมีอะไรบ้าง และหากท่านจะทำ Interactive Marketing ให้กับสินค้าใดสินค้าหนึ่ง (ระบุ) ท่านจะวางแนวทางอย่างไร มีตัวปัญหาและอุปสรรคใดบ้างที่ท่านจะต้องแก้ไข
ขณะนี้สินค้า 1 ตำบล / 1 ผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่รัฐบาลจะต้องส่งเสริมการตลาดอย่างมากเพื่อให้ขายได้ และเพื่อให้เพิ่มรายได้แก่ชุมชนรากหญ้า ท่านคิดว่าโอกาสความสำเร็จของสินค้ากลุ่มนี้มีมากน้อยแค่ไหน เพราะอะไร และให้ท่านวางแผน IMC (เฉพาะเรื่องของ Plat Forms) ในการส่งเสริมการตลาดสินค้ากลุ่มนี้
Corporate Advertising มีความสำคัญในการส่งเสริมการตลาดอย่างไร จงเลือก Corporate Advertising ที่มีอยู่ในตลาดขณะนี้ 5 ชิ้น แล้วบอกว่าเป็น Corporate Advertising ประเภทใด และท่านคิดว่าโฆษณาแต่ละชิ้นที่ท่านเลือกมา มีส่วนส่งเสริมการตลาดให้กับบริษัทหรือสินค้าของบริษัทอย่างไร
จงเขียน Outline ของการบรรยายเรื่อง Brand Equity Building and IMC โดยระบุหัวข้อที่จะบรรยาย ในเวลา 3 ช.ม. พร้อมทั้งบทสรุปย่อ ๆ ของแต่ละหัวข้อ (ประมาณ 5-10 บรรทัด) เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านเข้าใจว่า IMC จะช่วยสร้าง Brand Equity ได้อย่างไร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แนวคิดทางการตลาด

NEWS

  • การจัดการเชิงกลยุทธ์จะนำไปสู่การเพิ่มโอกาสของความสำเร็จ - 1. การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์การธุรกิจอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่กำหนดทิศท...
    4 เดือนที่ผ่านมา
  • ปวดหลัง - * อาการปวดหลังร่วมกับแขนขาชาไม่มีแรง* กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวเป็นไปได้ว่าไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ทางที่ดีควรรีบปรึก...
    1 ปีที่ผ่านมา